ULSTEINVIK BARNESKULE

20.8.2020
ULSTEINVIK

Nybygg for 1.-3.trinn ved i Ulsteinvik Barneskule. Inneheld også SFO, ny hovedinngang, administrasjon, personalrom og arbeidsplassar.

Oppstart 2020. Totalentreprenør HS Rise Bygg.

Arkitekturprosjektering, utomhus og Ansvarleg søkar 

Total Areal: ca 2.400 m2

Byggherre: Ulstein Eigedomselskap