RUNDE PANORAMA

20.8.2020
RUNDE

Fritidsbustadar på Runde

Vedtatt 2019

Arkitekturprosjektering og regulering

Tomteareal: 33.345 m2

Byggherre: Goksøyr Eigedom AS