EVOTEC

20.8.2020
ULSTEIN

Næringsbygg Saunesmarka industriområde

Ferdigstilt 2012

Arkitekturprosjektering, Ansvarleg søkar og Interiør

Total Areal: 5.700 m2

Byggherre: Rome AS