ORKLA FOODS STRANDA

20.8.2020
STRANDA

Nytt næringsbygg på Stranda

Ferdigstillas 2020

Arkitekturprosjektering, Ansvarleg søkar og Interiør

Areal nybygg:  7.343 m2

Total Areal nybygg og eksisterande: 25.580 m2

Byggherre: Orkla Foods Stranda