MYLNÅ

20.8.2020
VOLDA

Konsept med rehabilitering av tradisjonsrikt bygg i Volda Sentrum.

Skisseprosjekt 2015

Arkitekturprosjektering 

Total areal: ca 1.400 m2

Byggherre: Mylnå Eigedom AS