MJØLSTADNESET NÆRINGSPARK

20.8.2020
HERØY

Nytt næringsbygg på Mjølstadneset.

Oppstart 2020

Arkitekturprosjektering og Ansvarleg søkar 

Total Areal: 2.415  m2

Byggherre: Ervik & Sævik Eigedom AS