HAVILA

20.8.2020
MJØLSTADNESET

Nytt administrasjonsbygg Havila

Ferdigstilt 2008

Arkitekturprosjektering, Ansvarleg søkar og Interiør 

Total areal: 2.243 m2

Byggherre: Havila AS