BJØRDAL BIL

20.8.2020
HOVDEBYGDA

Tilbygg Bjørdal Bil

Ferdigstilt 2018

Arkitekturprosjektering og Ansvarleg søkar 

Total areal: 279 m2

Byggherre: Bjørdal Eiendom AS