Banken Stranda

9.5.2022
Stranda

Fasadeendring, interiør og rehabilitering av bankbygget i Stranda Sentrum.

Ferdigstilt i 2022

Arkitekturprosjektering, Interiør og Ansvarleg søkar 

Total Areal: 290 m2

Byggherre: Bankgården AS