Aase Alle

20.8.2020
AASE ÅLESUND

Boligprosjekt med 3 boligblokker, 20 eneboligar og Gårdshus, Ålesund. 

Ferdigstillas 2021.

Arkitekturprosjektering og Ansvarleg søkar

Total areal: ca 10.100 m2

Byggherre: Mostein Boligutvikling AS

Illustrasjon: Hildring