PROSJEKT

Firmaet har i snart 30 år vore opptatt av å prosjektere og gjennomføre gode prosjekter av alle størrelsar. Både små og store prosjekt er likeverdige med tanke på å forme ein god kvardag for dei som skal arbeide, bo, eller utvikle seg i bygga og uteområda. Fokuset er også på å gjennomføre alle prosjekter med god økonomi og etter gjeldande krav og lovverk på alle områder. Ein av våre styrkar er at vi som kontor sit på god og variert kompetanse knytta til arkitektur og bygg, også innan regulering. Vi arbeider i team innad på kontoret, og i ikke minst i team utenfor kontoret med andre i prosjekteringsgrupper

Utmerkelsar:
Byggeskikk Pris 2011 - Tildelt av Ålesund kommune for Brødrene Sperre sitt administrasjonsbygg på Ellingsøya.
Godt Vern 2011 - Tildelt for Fosnagard sitt kontorbygg i Fosnavåg.