OM OSS

Sporstøl Arkitekter har per idag 16 ansatte. Kvar ansatt har allsidig kompetanse på fleire felt og kvart sitt spesialfelt. Slik utfyller vi kvarandre, og er i stand til å takle utfordringane vi står ovanfor. Ved behov henter vi inn spisskompetanse på akustikk, brannprosjektering, elektro- og teleteknikk, vvs-teknikk, anleggsprosjektering mm. Vi har brei erfaring med DAK og visualiseringsprogram, anbud og prosjektledelse, og arealplanlegging. Samordning av prosjekteringsgrupper for utarbeiding av kalkyler, forprosjekt og anbudsprosjekt. Vi er byggherrens administrator i gjennomføring av prosjekt. Vi gjennomføre planendringar og regulerings- og bebyggelsesplaner. Ideàr formas til visualiserte prosjekter i 2D og 3D, med digitale presentasjonar i bilde og tekst. Utarbeiding av søknadsdokument og tegninger, anbuds og arbeidstegningar. Branndokumentasjon, brannstrategi og brannvernplaner. Planlegging av interiør og utvendig anlegg.

Miljøfyrtårn

I mars 2015 blei Sporstøl Arkitekter AS Miljøfyrtårn sertifisert.

Vi har sida jobba for å blir stadig meir bevisst på vårt miljøansvar som bedrift.  

Vi har innarbeida rutiner på kontordrift, som vi årleg rapportera til Miljøfyrtårnet.  Miljøansvaret er også innarbeid i prosjektering, der vi ønske å bidra til å skape bærekraftig arkitektur med fokus på miljø.

NORWEGIAN GREEN BUILDING COUNCIL

Vi er medlem av i NGBC, Norwegian Green Building Council.

Vi arbeidar for å bidra til bærekraftig arkitekturprosjektering og økt miljøfokus. 

Vi har hatt BREEAM - NOR innføringskurs på kontoret; Norges leiande verktøy for miljøklassifisering av bygg. 

www.ngbc.no

Personvern

Personvernerklæring - Sporstøl Arkitekter AS tar hensyn til personvern og lagrer kun den informasjon som er nødvendig for å kunne tilby de tjenester vi tilbyr.

KUNDER
På bedrifter lagrer vi informasjon som navn,adresse, telefonnr, mailadresse og org nr. På private personer lagrer vi navn, adresse, telefonnr og mailadresse.
Informasjon vi trenger for å utføre arbeidet vi er satt til.

ANSATTE
Det lagres informasjon om alle ansatte. Dette brukes som underlag ved generering av nødvendige dokumenter. For ansatte lagrer vi typisk informasjon om: utdanningsnivå, eksamensår, fagområde, fødselsår, lønn, eierskap, lederskap, stillingsprosent, personnummer.

Om det er ønskelig at din informasjon blir slettet, kan du sende mail til firmapost@sporstol.no.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil i henhold til lovens krav lagres i inntil 5 år.