HISTORIE

Roald Sporstøl - Arkitekt MNAL 30.03.1942 til 06.01.2016 Han var grunnleggaren av firmaet vårt, og var ein kjær kollega for alle i firmaet, Savnet er stort og vi er takknemelige for tida vi fikk ilag. Arkitektfirma Sporstøl blei etablert i 1991. Firmaet kjøpte arkiv og oppdrag av arkitektfirma Mathias Aasen - Ålesund / Herøy, som då vart avvikla. Etterkvart vart firmaet tilført 3 nye partnara som har sitt arbeid i firmaet idag. I 2002 endra vi navnet til Sporstøl Arkitekter AS. Sidan starten i 1991 har vi utført oppgaver innenfor dei fleste kategoriar av plan og bygg på Nordvestlandet. Sporstøl Arkitekter er ei familiebedrift - Roald var bror til Kristian, og far til Arnfinn og Bjørnar. Kristian er far til Stine og Anett, og onkel til Arnfinn og Bjørnar.

"Det er ikke beundringsverdige gjerninger som gjør deg til et stort menneske. Gjerningene er som oftest bare et uttrykk for evnene livet har gitt deg. Men kjærligheten som varmer gjerningene dine, godheten som smiler i dine hender, viser hvor stor du er."