VI SØKE NY MEDARBEIDER

25.5.2023
Plankonsulent/Arealplanleggjar

Vi søkjer plankonsulent/arealplanleggjar med erfaring innan arealplanlegging og gjennomføring av planprosessar og reguleringsplanar. Vi legg vekt på god fag- og miljøkompetanse, engasjement og samarbeidsevne. Søkjar må være ein dedikert lagspelar som trivast med allsidige oppgåver og har fokus på kvalitet. God dialog med våre byggherrar og samarbeidspartnarar, ei tverrfagleg tilnærming og profesjonell haldning er nokre av dei kvalitetane vi ser etter. 

Kvalifikasjonar/kompetansekrav:

  • Utdanna plankonsulent/arealplanleggjar med Master
  • God erfaring innan arealplanlegging og gjennomføring av planprosessar
  • Erfaring innan fysisk berekraftig arealplanlegging av by og stadutvikling 
  • God kunnskap om Plan- og Bygningslova
  • Bør kunne beherske  GIS verktøy, Civil 3d, Focus arealplan og CAT, Infraworks o.l.
  • Gode norskkunnskapar, gode visuelle, skriftlege og munnlege kommunikasjons- og framstillingsevne
  • Referanseperson oppgis

Vi tilbyr:

100% stilling, lønn etter avtale.Gode pensjons- og forsikringsordninga.Gode vilkår for idé- og eigenutvikling i eit entusiastisk og tverrfagleg miljø.Arbeidsstad Ulsteinvik eller Ålesund.

Kontakt:

Skriftleg søknad med CV og attestar sendast til: 

Fagleder plan: Bjørnar Sporstøl  bjornar@sporstol.no 

Tlf: +47 918 68 794

VI SØKE NY MEDARBEIDAR

19.5.2023
Landskapsarkitekt

Vi søkjer etter landskapsarkitekt med erfaring innen prosjektering og prosjektgjennomføring. Vi legg vekt på god fag- og miljøkompetanse, engasjement og samarbeidsevne. Søkjar må være ein dedikert lagspelar som trivast med allsidige oppgåver og har fokus på kvalitet. God dialog med våre byggherrar og samarbeidspartnarar, ei tverrfagleg tilnærming og profesjonell haldning er nokre av dei kvalitetane vi ser etter. 

•Utdanna landskapsarkitekt med Master.
•Ønskelig med prosjekteringserfaring og prosjektgjennomføring innen faget landskapsarkitektur
•Bør kunne beherske Revit, Civil 3d, Focus arealplan, Infraworks ol  
•God kunnskap om Plan -og Bygningslova
•Gode norskkunnskapar, gode skriftlege og munnlege kommunikasjonsevner
•Referanseperson oppgis

100% stilling, lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordningar. 
Gode vilkår for idé- og eigenutvikling i eit entusiastisk og tverrfagleg miljø.
For stillinga er det ønske om snarlig tiltredelse. 

Skriftleg søknad med CV og attestar sendast til: 
Fagleder arkitektur Ingvill Arhaug Bovill - mail adr.: ingvill@sporstol.no

Tlf: +47 938 44 248

Mindre reguleringsendring - Reguleringsplan for Myrberget - Bjorli

ÅPEN SØKNAD

18.8.2020
Open søknad til Sporstøl Arkitekter AS

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant mottar vi gjerne ein open søknad frå deg. I søknaden ønsker vi at du inkluderer ein CV og eit søknadsbrev der du fortel om deg sjølv og kvifor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss ein open søknad, blir du samstundes registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det skulle dukke opp ei jobbmoglegheit.
Søknader sendes til dagleg leder: bjornar@sporstol.no

NY LOGO OG NY NETTSTAD

17.8.2020
I 2021 er Sporstøl Arkitekter AS 30 år.

I den forbindelse har vi fornya oss med ny logo, ny nettstad - nytt uttrykk til jubileet.