VI SØKE NYE MEDARBEIDARA

20.5.2022
Arkitekt, Landskapsarkitekt og Ingeniør bygg

Sporstøl Arkitekter AS vart etablert i 1991 og held til i Ulsteinvik, med eit avdelingskontor i Ålesund (Breivika).

Vi er i dag 15 tilsette; arkitektar, bygningsingeniørar og stab. Vi er medlem i Arkitektbedriftene, sertifisert Miljøfyrtårn og medlem av NGBC.


På grunn av aukande oppdragsmengde søker vi etter:

Arkitekt

Landskapsarkitekt 

Ingeniør bygg Kvalifikasjonar/kompetansekrav:

Arkitekt: Master i Arkitektur, Sivilarkitekt

Landskapsarkitekt: Master i Landskapsarkitektur

Ingeniør: Bachelor/Master Bygg, eller Fagteknisk utdanning Byggfag.

Vi bruker Autodesk sine programmer i vår prosjektering.


Våre ønsker for stillingene

Arbeidet vil i hovudsak vere prosjektering og oppfølging av bygg og uteareal og landskapsutforming, frå skisse til ferdig bygg
Minimum 5 års prosjekteringserfaring. Viktig med god rolle- og prosessforståing, samt godt utvikla evne til samarbeid. Kunne snakke og skrive norsk flytande. 

Referanseperson.

Vi tilbyr

100% stilling, lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordninger

Gode vilkår for idé- og eigenutvikling i eit entusiastisk og tverrfagleg miljø.  Arbeidsstad Ulsteinvik eller Ålesund.

Kontakt

Skriftleg søknad med CV og attestar sendast til e-post. Søknader behandlast fortløpande.

Kontaktperson: Ingvill Arhaug Bovill  ingvill@sporstol.no  
Tlf: 938 44 248

www.sporstol.no

Mindre reguleringsendring - Reguleringsplan for Myrberget - Bjorli

VI SØKE NY MEDARBEIDAR

31.5.2021
Ingeniør

Sporstøl Arkitekter AS vart etablert i 1991 og held til i Ulsteinvik, med eit avdelingskontor i Ålesund (Breivika).

Vi er i dag 16 tilsette; arkitektar, bygningsingeniørar og stab. Vi er medlem i Arkitektbedriftene, sertifisert Miljøfyrtårn og medlem av NGBC

 Vi søker etter:

Ingeniør bygg/fagtekniker byggfag

Kvalifikasjonar/kompetansekrav:

Bachelor/Master Bygg, eller Fagteknisk utdanning Byggfag.

Våre ønsker for stillinga:

 • Arbeidet vil i hovudsak vere detaljprosjektering og oppfølging av bygg og utomhusanlegg, men også arbeid innan bygningsfysikk, BIM og kvalitetssikring kan vere aktuelt.
 • Erfaring innan tømrar- og snikkarfaget er ønskeleg.
 • Viktig med god rolle- og prosessforståing, samt godt utvikla evne til samarbeid.
 • Kunne snakke og skrive norsk.
 • Referanseperson.

Vi tilbyr:

100% stilling, lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordninger.


Gode vilkår for idé- og eigenutvikling i eit entusiastisk og tverrfagleg miljø.


Arbeidsstad Ulsteinvik eller Ålesund.

Kontakt:

Skriftleg søknad med CV og attestar sendast til e-post innan 01.07.2021


Kontaktperson: Ingvill Arhaug Bovill  ingvill@sporstol.no 


Tlf: 938 44 248

www.sporstol.no

NYE MEDARBEIDARA

23.11.2020
Arkitektar

Vi har fått to nye medarbeidara, Hilde Maråk og Silje Skaro.

Vi ønske dei velkomne med på laget.

VI SØKE NY MEDARBEIDAR

18.8.2020
Arkitekt

Vi ønske å styrke vår arkitektavdeling med å tilsette arkitekt på vårt kontor i Ulsteinvik eller Ålesund. Vi søker derfor etter arkitekt med master i arkitektur.

Søker må være en dedikert lagspiller som trives med allsidige oppgaver og har fokus på kvalitet. Vi forventer nøyaktighet, og at du holder et godt faglig nivå. Nyutdanna arkitekter oppfordres å søke.

Kvalifikasjoner/kompetansekrav:

 • Utdannet arkitekt med Master i arkitektur
 • Erfaring innen arkitekturprosjektering og prosjektgjennomføring er ein fordel.
 • God kunnskap og bruk av Revit Architecture og andre visuelle virkemiddel.
 • God kunnskap om Plan og Bygningsloven.
 • Gode norskkunnskaper, gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
 • Referanseperson oppgis.

Vi tilbyr:

100% stilling, lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordninger. Gode vilkår for idè- og egenutvikling i et entusiastisk og tverrfaglig miljø. For stillingen er det ønske om snarlig tiltredelse.

Kontakt:

 Skriftlig søknad med CV og attester sendes til vår fagansvarlig for Arkitektur - Ingvill Arhaug Bovill - mail: ingvill@sporstol.no. Tlf: +47 938 44 248


ÅPEN SØKNAD

18.8.2020
Open søknad til Sporstøl Arkitekter AS

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant mottar vi gjerne ein open søknad frå deg. I søknaden ønsker vi at du inkluderer ein CV og eit søknadsbrev der du fortel om deg sjølv og kvifor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss ein open søknad, blir du samstundes registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det skulle dukke opp ei jobbmoglegheit.
Søknader sendes til dagleg leder: bjornar@sporstol.no

NY LOGO OG NY NETTSTAD

17.8.2020
I 2021 er Sporstøl Arkitekter AS 30 år.

I den forbindelse har vi fornya oss med ny logo, ny nettstad - nytt uttrykk til jubileet.