VI SØKE NYE MEDARBEIDARA

20.5.2022
Arkitekt, Landskapsarkitekt og Ingeniør bygg

Sporstøl Arkitekter AS vart etablert i 1991 og held til i Ulsteinvik, med eit avdelingskontor i Ålesund (Breivika).

Vi er i dag 15 tilsette; arkitektar, bygningsingeniørar og stab. Vi er medlem i Arkitektbedriftene, sertifisert Miljøfyrtårn og medlem av NGBC.


På grunn av aukande oppdragsmengde søker vi etter:

Arkitekt

Landskapsarkitekt 

Ingeniør bygg Kvalifikasjonar/kompetansekrav:

Arkitekt: Master i Arkitektur, Sivilarkitekt

Landskapsarkitekt: Master i Landskapsarkitektur

Ingeniør: Bachelor/Master Bygg, eller Fagteknisk utdanning Byggfag.

Vi bruker Autodesk sine programmer i vår prosjektering.


Våre ønsker for stillingene

Arbeidet vil i hovudsak vere prosjektering og oppfølging av bygg og uteareal og landskapsutforming, frå skisse til ferdig bygg
Minimum 5 års prosjekteringserfaring. Viktig med god rolle- og prosessforståing, samt godt utvikla evne til samarbeid. Kunne snakke og skrive norsk flytande. 

Referanseperson.

Vi tilbyr

100% stilling, lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordninger

Gode vilkår for idé- og eigenutvikling i eit entusiastisk og tverrfagleg miljø.  Arbeidsstad Ulsteinvik eller Ålesund.

Kontakt

Skriftleg søknad med CV og attestar sendast til e-post. Søknader behandlast fortløpande.

Kontaktperson: Ingvill Arhaug Bovill  ingvill@sporstol.no  
Tlf: 938 44 248

www.sporstol.no

Mindre reguleringsendring - Reguleringsplan for Myrberget - Bjorli

ÅPEN SØKNAD

18.8.2020
Open søknad til Sporstøl Arkitekter AS

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant mottar vi gjerne ein open søknad frå deg. I søknaden ønsker vi at du inkluderer ein CV og eit søknadsbrev der du fortel om deg sjølv og kvifor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss ein open søknad, blir du samstundes registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det skulle dukke opp ei jobbmoglegheit.
Søknader sendes til dagleg leder: bjornar@sporstol.no

NY LOGO OG NY NETTSTAD

17.8.2020
I 2021 er Sporstøl Arkitekter AS 30 år.

I den forbindelse har vi fornya oss med ny logo, ny nettstad - nytt uttrykk til jubileet.