Søk:  
 
Sporstøl logo
 
Prosjektbilde 1

Tjenester

Samordning av prosjekteringsgrupper for utarbeiding av kalkyler, forprosjekt og anbudsprosjekt. Vi er byggherrens administrator i gjennomføring av prosjekt. Vi gjennomfører planendringer og regulerings- og bebyggelsesplaner. Ideàr formes til visualiserte prosjekter i 2D og 3D, med digitale presentasjoner i bilde og tekst. Utarbeiding av søknadsdokument og tegninger, anbuds og arbeidstegninger. Branndokumentasjon, brannstrategi og brannvernplaner. Planlegging av interiør og utvendig anlegg.