Søk:  
 
 

Koronavirus: Forebyggende tiltak og aktivitet ved Sporstøl Arkitekter AS.

Vi i Sporstøl Arkitekter AS (SA) gjer det vi kan for å redusere konsekvensane for våre oppdragsgivarar. Samtidig skal vi bidra til å redusere smitte og spreiing av koronaviruset. Får den 16.mars 2020 vil dei fleste tilsette i SA arbeide frå heimekontor, og kontorets besøksadresse i Ulsteinvik er bemanninga redusert til eit minimum. Vi gjer likevel det vi kan for oppretthalde ei so normal drift som mogleg.
Vi ber om at all kontakt/møter skjer på telefon, Skype eller e-post. Dersom der er oppgaver ikkje let seg løyse på denne måten vil vi forsøke å hjelpe til etter beste evne. Dersom du må møte eller overlever noko fysisk ber vi om at du tek kontakt med din saksbehandlar eller dagleg leiar, og så finn vi ei løysing for korleis dette kan skje.

Kontaktinformasjon til våre tilsette finn ein på vår nettstad: www.sporstol.no under fana «om oss» eller ring 700 18 550.