Søk:  
 

Haugelia II - Sande Kommune

Varsel om oppstart reguleringsendring og detaljregulering for deler av reguleringsplan Haugelia bustadfelt – Haugelia II - Sande Kommune.